Anastasija Minova — Ecomengrad Õppekeskus

Anastasija Minova

ISIKLIK INFORMATSIOON
Nimi: Anastasija Minova (Ivankova)
Sünniaeg: 13. mai 1986
Aadress: Kangelaste 19-13, 20607, Narva, Ida-Virumaa
Telefon: 58486109
E-mail: minova.anastasija@gmail.com
Perekonnaseis: abiellus, lasteta

HARIDUSKÄIK
1993 – 2005 Rakvere Vene Gümnaasium, keskharidus
2005 – 2008 Tartu Ülikooli Narva Kolledž, bakalaureuseõpe eriala (inglise keele ja inimeseõpetuse õpetaja põhikoolis)
2008 – 2010 Tartu Ülikooli Narva Kolledž, magistriõpe eriala (inglise keele ja inimeseõpetuse õpetaja multikeelses koolis)

TÄIENDKOOLITUS
2018 — 2019 “Andragoog”, Eterna Koolituskeskus OÜ, 180t
2018 “Педагогическое творчество“, GAME club, 6t
2017 “Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“, TÜ eetikakeskus, pikkaajaline projekt
2017 „Meeskonnatöö treening. Meeskonna mõiste, tunnused ja tulemuslikkus“, MTÜ Rahvusvaheline Arenguskeskus ITC Professional Development, 8t
2017 „Esmaabi koolitus“, OÜ Vestifex, 8t
2016 „Uue kutsestandardi nõuded õpetamisel põhikoolis ja gümnaasiumis“, MTÜ Rahvusvaheline Arenguskeskus ITC Professional Development, 10t
2016 „Inglise keele tund autentsemaks“, TÜ Narva Kolledž, 8t
2015 „ Praktiline treening. Stressi juhtimine ja õpetajate vaimse tervise psühholoogia“, MTÜ Rahvusvaheline Arenguskeskus ITC Professional Development, 12t
2015 „Eesti võõrkeelestrateegia ja eesmärgid. Uued metoodikad inglise keele õpetamisel koolis“, International School of Tomorrow, 24t
2014 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 5. aastapäeva konverents, MTÜ Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit, 8t
2014 „IKT vahendite kasutamise oskuste arendamine kaasaegse kooli tingimustes“, MTÜ Rahvusvaheline Arenguskeskus ITC Professional Development, 8t
2013 „Väärtusõpetus koolis”, OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, 16t
2013 „Kujundav hindamine”, Avatud Meele Instituut, 8t
2013 „Kujundav hindamine”, OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, 8t
2013 „Inglise keele õpetamine alg- ja põhikoolis ning gümnaasiumis”, Avita, 4t
2013 „21st century leaarning”, Pearson, 4t
2012 EVÕL võõrkeeleõpetajate ja ja koolide juhtkondade võõrkeele riigieksamite teemaline teabepäev, 3t
2012 „Gümnaasiumi õpilaste motivatsiooni arendamine, saavutada õpingutes häid tulemusi”, OÜ Õppekeskus Intellekt, 6t
2012 „Rühmapõhine uurimistöö keeletundides”, TÜ Narva Kolledž, 8t
2011 Gümnaasiumi inglise keele õpetajate täiendkoolitukursus, Jaan Tõnissoni Instituut, 8t
2011 „Making digital sense”, Oxford University Press, 3t
2011 „Speak up!”, Tallinna Ülikool, 6t
2011 Allecto inglise keele õpetajate koolitus, 3t
2011 „Kuidas Euroopa Liit toimib”, Riigikantselei, 10t
2011 „Mitmekultuuriline ühiskond, sidusus ning integratsiooni”, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus, 8t
2011 „Emotsioonide psühholoogia praktilised aspektid”, TÜ Narva Kolledž, 8 t
2010 „Digitiiger”, Tiigrihüppe, 60t
2010 „Kuidas motiveerida ennast ja teisi? Töömotivatsioon”, EXITraining, 5t
2009-2010 „Kutseaastat läbiva õpetaja tugiprogramm”, TÜ Narva Kolledž, 160t
2009 „Õpetaja areng läbi enesejuhtimise oskuse”, Tallinna Ülikool, 6t
2009 „Sisehindamine kui õppeasutuse peegelpilt”, Tallinna Ülikool, 20t
2009 „Kooli õppenõukogu otsuste ja protokolli korrektne vormistamine”, Merlecons, 8t
2008 „Positiivse keskkonna loomine enesearenduse abil”, TÜ Narva Kolledž, 8t

TÖÖKOGEMUS
2017-2018 Sillamäe Gümnaasium, inglise keele õpetaja
2014 mai-juuli Õppekeskus Dialoog AS, inglise keele õpetaja
2011 – 2017 Narva Keeltelütseum(Narva Humanitaargümnaasium), inglise keele õpetaja (2. – 12. klassid), klassijuhataja põhikoolis
2009 — 2011 Rakvere Vene Gümnaasium, inglise keele ja inimeseõpetuse õpetaja (2. – 9. klassid)
2008 oktoober — juuni Tartu Ülikooli Narva Kolledž, psühholoogia ja pedagoogika lektoraadi assistent
2008 mai — oktoober Tartu Ülikooli Narva Kolledž, sekretär

KEELTEOSKUS
Vene keel emakeel
Eesti keel C1 tase
Inglise keel C1 tase (Cambridge ESOL Certificate in Advanced English)

TÄIENDAV INFO
Arvutioskus oskus kasutada infotehnoloogia tunnis, oskus töötada erinevate arvutiprogrammidega (MS Word, MS Power Point, MS Excel, jne)
Tugevad küljed õperaskustega õpilaste õpetamise kogemus, õpilaste eksamiteks ja olümpiaadideks ettevalmistamine, uurimistööde juhendamine, erinevate õppemeetodite ning metoodiliste võtete kasutamine, õpilaste motiveerimine. Interneti võimaluste kasutamine õpetamises. Mängude kasutamine tunnis. Vastutustundlik ja enese- ning tööalase arendusele suunitetlud.

Anastasija Minova