Ландшафтное строительство – Ecomengrad Õppekeskus

Koolituskeskus “ECOMENGRAD” kutsub osaleda koolitusel: “Maastikuehitaja”

Tähtsamad teemad: Esmaabi, Tööseadusandluse alused, Loodusressursside kasutamine ja kaitse, Keskkonnariskid ja keskkonnaaudit, Praktilised tööd. Objekti analüüs maastikuehituslike tööde võimalike õiguslikepiirangute väljaselgitamiseks, Taimekasvatus,  Puittaimed, Rohttaimed, Tarbetaimed, Haljastusprojekti lugemine, Mõõdistamine,  Maastikuehituslikud üldtööd, Masinate ja seadmete kasutamine, Mootorsae ehitus ja tööpõhimõtted, Mootorsaagide kasutamisjärgne tehniline hooldus, Metsatöövahendite hooldus ja korrashoid. Mootorsaed, võsalõikajad. Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad, Käsitööriistade hooldus […]