KURSUSE ÕPPEKAVA – Ecomengrad Õppekeskus

KURSUSE ÕPPEKAVA

ÕPPEASUTUSE NIMI: Ecomengrad OÜ

KURSUSE NIMETUS: Tabelarvutuse kursus (MS Excel)

ÕPPEKAVA VALDKOND: Arvutiteadused

ÕPPEKEEL: vene

KURSUSE EESMÄRK:

  • Kursuste kuulaja õpib juurde MS Excel kasutamise võimalusi, õpib koostama dokumente, neid vormistama ja arhiveerima.

ÕPIVÄLJUNDID:

  • Tunneb Exceli kasutatavaid tööpõhimõtteid ja programmi erinevaid versioone;
  • Oskab töötada programmis MS Excel ja kasutada programmi elektriliste tabelite ümbertöötlusel;
  • Teab põhilisi Exceli programmi käske ja töörežiime;
  • Omab teadmisi tööks ja dokumentide loomisel programmiga Excel.

SIHTRÜHM:

 Osalema oodatud raamatupidajad, kassapidajad, finantsjuhid, ettevõtjad ja tööandjad, kes töötavad finantsdokumentidega.

 ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:

  • Põhilised arvuti oskused

ÕPPEMAHT TUNDIDES: 50 ak. tundi

ÕPPE SISU:

Ainete nimetusedTeooria, tIseseisev töö, tPraktika, tKokku, t  
1Informatsiooni töötlemine nimekirjas2 1214
2Koond tabel2 1214
3Makrod2 79
4Elektroonilised vormid1 78
5Kasutajate funktsioonid1 45

ÕPPEPROGRAMM, TEEMAD

1. Auditoorse töö maht:

1. TEEMA      Informatsiooni töötlemine nimekirjas-2t

2. TEEMA  Koond tabel-2t

3. TEEMA Makrod-2 t

4. TEEMA Elektroonilised vormid-1 t

5. TEEMA Kasutajate funktsioonid-1t

KOKKU         8 TUNDI

2. Praktilise töö maht:

1. TEEMA      Informatsiooni töötlemine nimekirjas-12 t

– Andmesisestus loetelus -3 t

–  Sorteerimine -3 t

–  AutoFilter  -3 t

– Laialdasem filter -3 t

2. TEEMA  Koond tabel – 12 t

–  Kuju -3 t

– Tulemused -3 t

– Tabelite ja diagrammide kokkuvõte  – 6 t

3. TEEMA Töö makrodega -7 t

4. TEEMA Elektroonilised vormid – 7 t

5. TEEMA Kasutajate funktsioonid – 4 t

KOKKU         42 TUNDI

ÕPPEMEETODID:

Loengud, praktika.

ÕPPEKESKKOND:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, diaprojektorid, grafoprojektorid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm).

Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

  • Sooritas vähemalt 5 praktilist tööd ja võttis osa 80% õpingutest.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Sajan Aldzanov – Kõrgharidus (Tomski polütehniline Instituut, eriala: automaatika ja elektroonika), on olemas täiskasvanute koolitamise kogemus.

Andrei Goncharov– Kõrgharidus infotehnoloogia erialal, kutseõpetajana kogemus Sillamäe Kutsehariduskeskuses ~16 aastat, pikaajaline täiskasvanute kogemus.