Esmaabi väljaõppe koolitus

Õppekava nimetus:

Esmaabi väljaõppe koolitus

Õppekavarühm:

Töötervishoid ja -kaitse

Õppekeel:

vene keel

Õppekava koostamise alus:

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 13216-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) 

Eesmärk

Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

Õppekogumaht:

16 akadeemilist tundi, millest 16 on kontaktõpe

Sihtgrupp:

Isikud, kes soovivad saada teadmisi esamaabi valdkonnast, isikud, kes on asutuse ja ettevõte esmaabiandjad.

Õppeväljundid:

Pärast koolituse läbimist õppija:

Oskab hinnata kannatanu seisundit ja valida esmaabi andmise taktika.

Oskab kasutada õigeid elustamisvõtteid.

Oskab peatada verejooksu ja aidata šokis kannatanut.

Teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanud liigest

Oskab anda esmaabi mürgistuste, söövituste, põletuste korral

Oskab arvestada esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega.

Õppesisu:

  1. õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
  2.  eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
  3. esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);
  4. esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
  5. esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
  6. meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
  7. esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
  8. esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õppemeetod:

Loeng, juhutud diskussioon, praktilised harjutused.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

Nõuded koolituse lõpetamiseks ja väljastavad dokumendid:

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse Ecomengradi tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

Julia Grigorjeva– Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmaabi õpetaja koolitus, tunnistuse nr. KB_EA2021-20