Arvutikursus edasijõudnutele – Ecomengrad Õppekeskus

Arvutikursus edasijõudnutele

Õppekeskus:  Ecomengrad OÜ

Koolituse nimetus: Arvutikursus edasijõudnutele

Õppekeel: vene keel

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppe kogumaht: 90 tundi, millest 70 ak. tundi kontakttunde+20 iseseisev töö

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Inimesed, kes on arvutiga juba tutvunud ja soovivad saada uusi teadmisi.

Õpiväljundid:

Pärast edasijõudnute kursuse läbimist on kuulaja suuteline:

Excel

– kasutama elektrooniliste tabelite moodustamisel kogu sisseehitatud funktsioonide (matemaatiliste, statistiliste, loogiliste, tekstiliste) mahtu;

– koostama andmemassiivide põhjal professionaalseid graafikuid (diagramme ja histogramme);

– looma ja kasutama lingitud andmetabeleid;

– kasutama Exceli funktsionaalsust suurte massiivide andmete (logistika, statistika) analüüsiks.

Word

– vormindama kvaliteetselt väljastatavat dokumenti, kasutades loendeid, numeratsiooni, linke ja pealkirja koostamist;

– kasutama tekstis tabeleid, sealhulgas Exceli abiga loodud, graafikuid ja graafilisi objekte;

– rakendama dokumendis interneti-otsingumootorit ja paigutama leitud tulemusele fragmente või linke;

– võimaldama üldise juurdepääsu oma dokumendile;

– vabalt kasutama standardseid või võrgus leitud ja Wordiga ühendatud malle.

Õppe sisu:


Exceli sisseehitatud funktsioonide kasutamine

 • Eri tüüpi lingid
 • Lehtede ja töövihikute linkimine
 • Eri tüüpi sisseehitatud funktsioonide kasutamine

Tingimusvorming

 • Sisseehitatud reeglite kasutamine: histogramm, värviskaalad, ikoonikomplektid
 • Vormindusreeglite loomine valemite abil

Meeskonnatöö eripärad

 • Exceli lahtrite, lehtede ja töövihikute kaitse
 • Sisestatud väärtuste valideerimine

Töö suurte tabelimassiividega

 • Tabelite loomine ja pidamine
 • Duplikaatide kustutamine
 • Andmete sorteerimine
 • Andmete filtreerimine
 • Vahetulemuste esitamine
 • Andmete konsolideerimine

Andmete analüüs liigendtabelite abil

 • Liigendtabelite loomine
 • Liigendtabelite teisendamine
 • Andmete filtreerimine: filtrid, sektorid, ajaskaala
 • Liigendtabeli väljade seadmine
 • Arvutatud väljade lisamine liigendtabelisse
 • Liigendtabeli vormindamine
 • Liigendtabeli maketi vaikimisi seadmine
 • Väljade grupeerimine liigendtabelites
 • Liigenddiagrammid, diagrammide detailiseerimine
 • Liigendtabelite ja -diagrammide värskendamine

Dokumentide vormindamise põhimeetodid 

 • Fontide ja lõikude vormindamine eri allikatest kogutud dokumentide ühtse vormingu loomiseks
 • Fondi- ja lõiguparameetrid
 • Vormindusviisid
 • Loendid: nummerdatud, tähistatud, mitmetasandilised
 • Teksti joondus lõigus horisontaalselt vahelehtede abil
 • Teksti vormistamine veergudesse

Töö tabelitega ja graafiliste objektidega 

 • Töö tabelitega
 • Diagrammide konstrueerimine andmete võrdlemiseks
 • Exceli diagrammide ja tabelite sisestamine Wordi dokumenti lingi säilitamisega Exceli andmetega või ilma
 • Graafiliste skeemide SmartArt loomine
 • Matemaatiliste valemite lisamine

Töö suurte dokumentidega 

 • Dokumendi stiilipaigutuse loomine kiirstiilide abil
 • Toimingud stiilidega
 • Tabelitele nimetuste, illustratsioonide, skeemide jm sisestamine
 • All-/lõpumärkuste ja ristlinkide loomine dokumendi elementidele
 • Loendite koostamine: tabelid, illustratsioonid, skeemid, kirjandus
 • Pealkirja sisestamine
 • Tiitellehe lisamine
 • Töö dokumendi jaotistega
 • Kiirplokkide kasutamine eri andmete sisestamiseks:

Postitusloendid. Meeskonnatöö dokumendiga. Elektroonilised vormid. Mallid 

 • Ühendamine (postitusloendid)
  • Ühendamisdokumentide loomine: kirjad, ümbrikud, e-posti sõnumid, sildid.
  • Wordi reeglite ja väljade kasutamine ühendamisdokumentides
 • Dokumendi läbivaatamine redaktsioonirežiimis
 • Vormid
 • Redigeerimis- ja vormindamisvõimaluste piiramine
 • Dokumentide mallid

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised harjutused, iseseisev töö

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Õppetöös kasutatakse kaasaegset klassi, mis on varustatud 10 arvutiga. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppematerjalide loend:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Sajan AldzanovKõrgharidus (Tomski polütehniline Instituut, rakendusfüüsika teaduskond), on olemas täiskasvanute koolitamise kogemus.

Kursuse hind: 1260* euro

grupp 4-8 inimest – 18 euro (ak.t), 2-3 inimest- 23 euro (ak.t)