Arvutikoolitus algajatele

Koolituskeskus ECOMENGRAD kutsub soovijaid algajatele mõeldud arvutikursustele, et õppida kasutama personaalarvuti võimalusi nii isiklikul eesmärgil kui tööl. Arvuti baaskursus (120 ak. tundi (millest 90 tundi on kontaktõpe ja 30 tundi on isesiesev töö) Koolituse lõppus õppija:

Koolituskeskus “ECOMENGRAD” kutsub osaleda koolitusel: “Maastikuehitaja”

Tähtsamad teemad: Esmaabi, Tööseadusandluse alused, Loodusressursside kasutamine ja kaitse, Keskkonnariskid ja keskkonnaaudit, Praktilised tööd. Objekti analüüs maastikuehituslike tööde võimalike õiguslikepiirangute väljaselgitamiseks, Taimekasvatus,  Puittaimed, Rohttaimed, Tarbetaimed, Haljastusprojekti lugemine, Mõõdistamine,  Maastikuehituslikud üldtööd, Masinate ja seadmete kasutamine, Mootorsae ehitus ja tööpõhimõtted, Mootorsaagide kasutamisjärgne tehniline hooldus, Metsatöövahendite hooldus ja korrashoid. Mootorsaed, võsalõikajad. Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad, Käsitööriistade hooldus […]

Koolituskeskus Ecomengrad pakub inglise ja eesti keele kursusi nii lastele kui ka noortele

 Meie koolis töötavad järgmised rühmad: -Eesti keel -Inglise keel Meie õpilased omandavad keeli läbi mängude ja huvitavate tegevuste. Tunnid toimuvad erinevates vanuserühmades kogenud õpetajate juhendamisel.  Loome lastele keeleõppetundides loomulikku ja sõbralikku keelekeskkonda. Tulles näete, kui huvitav ja vaheldusrikas võib olla keele õppimine. Õppetöö toimub septembist maini, kaks korda nädalas (2*45)Osalejate arv: 8 – 10 inimestHind: 65 euro kuusÕpperuum: Mere pst.3, […]

Koolituskeskus Ecomengrad pakub Teile A1-, А2-, B1 -taseme eesti keele koolitusi

Meil on järgmised koolitused: Eesti keel, А1 Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õppija ei valda eesti keelt üldse või valdab väga vähesel määral. Eesti keel, A2 Õppijad, kes tahavad omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks. Eesti keel, В1 Õppijad, kes soovivad omandada eesti keelt B1-tasemel.  Kursus sobib õppijatele, kellel on […]