Koolitus: “Tegevusjuhendaja”

Kursuse lõpus õpilane:

• mõistab erihoolekandesüsteemi olemust;
• rakendab erihoolekandeteenuseid lähtuvalt kliendi arengust ja
tegevusvõime tasemest;
• valdab klienditöö enamlevinud meetodeid;
• kasutab spetsiifilisi meetodeid klienditöös;
• oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele
tegevusplaani;
• hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi.

Õppe kogumaht:

260 ak.tundi (176 tundi-audotoorne töö, 68 tundi-praktika, 16- iseseisev töö)

Õppekava on siin

Info ja registreerimine 56871465