Praktiline kursus MAG

Õppekeel: Vene Valdkond: Tehnika,tootmine ja töötlemine Õppekavarühm: Mehaanika ja metalli töötlemine Eriala: Poolautomaatkeevitaja (MAG – 135, 136, 138) Õppekava koostamise alus: Keevitaja tase 4, kompetentsid B2.2, B2.3, B.2.6 Koolituse maht: 40 ak.t. (1ak.tund = 45 min.) • teoreetiline osa – 8 ak.t • praktiline osa – 32 ak.t. Koolituse läbiviimise koht: Eriala kirjeldus Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja […]

Koolituskeskus “ECOMENGRAD” kutsub osaleda koolitusel: “Maastikuehitaja”

Tähtsamad teemad: Esmaabi, Tööseadusandluse alused, Loodusressursside kasutamine ja kaitse, Keskkonnariskid ja keskkonnaaudit, Praktilised tööd. Objekti analüüs maastikuehituslike tööde võimalike õiguslikepiirangute väljaselgitamiseks, Taimekasvatus,  Puittaimed, Rohttaimed, Tarbetaimed, Haljastusprojekti lugemine, Mõõdistamine,  Maastikuehituslikud üldtööd, Masinate ja seadmete kasutamine, Mootorsae ehitus ja tööpõhimõtted, Mootorsaagide kasutamisjärgne tehniline hooldus, Metsatöövahendite hooldus ja korrashoid. Mootorsaed, võsalõikajad. Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad, Käsitööriistade hooldus […]

Koolituskeskus Ecomengrad pakub inglise ja eesti keele kursusi nii lastele kui ka noortele

 Meie koolis töötavad järgmised rühmad: -Eesti keel -Inglise keel Meie õpilased omandavad keeli läbi mängude ja huvitavate tegevuste. Tunnid toimuvad erinevates vanuserühmades kogenud õpetajate juhendamisel.  Loome lastele keeleõppetundides loomulikku ja sõbralikku keelekeskkonda. Tulles näete, kui huvitav ja vaheldusrikas võib olla keele õppimine. Õppetöö toimub septembist maini, kaks korda nädalas (2*45)Osalejate arv: 8 – 10 inimestHind: 65 euro kuusÕpperuum: Mere pst.3, […]

Koolituskeskus Ecomengrad pakub Teile A1-, А2-, B1 -taseme eesti keele koolitusi

Meil on järgmised koolitused: Eesti keel, А1 Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õppija ei valda eesti keelt üldse või valdab väga vähesel määral. Eesti keel, A2 Õppijad, kes tahavad omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks. Eesti keel, В1 Õppijad, kes soovivad omandada eesti keelt B1-tasemel.  Kursus sobib õppijatele, kellel on […]