Koolituskeskus “ECOMENGRAD” kutsub osaleda koolitusel: “Maastikuehitaja”

Tähtsamad teemad:

Esmaabi, Tööseadusandluse alused, Loodusressursside kasutamine ja kaitse, Keskkonnariskid ja keskkonnaaudit, Praktilised tööd. Objekti analüüs maastikuehituslike tööde võimalike õiguslikepiirangute väljaselgitamiseks, Taimekasvatus,  Puittaimed, Rohttaimed, Tarbetaimed, Haljastusprojekti lugemine, Mõõdistamine,  Maastikuehituslikud üldtööd, Masinate ja seadmete kasutamine, Mootorsae ehitus ja tööpõhimõtted, Mootorsaagide kasutamisjärgne tehniline hooldus, Metsatöövahendite hooldus ja korrashoid. Mootorsaed, võsalõikajad. Lisaseadmed ja varustus – plaadid, ketid, teritusseadmed, kettad, Käsitööriistade hooldus ja korrashoid, Puude hooldamine. Puuhoolduse eesmärgid, võra kujundamine, puidukahjustustediagnoosimine ja ravi, oksastiku stabiliseerimine, Haljasalade hooldamise tehnoloogia,  Puittaimede lõikamine, Keskkonnahoid haljasalade hooldamisel, Ehitusmaterjalid, Rajamistehnoloogiad,  Rajamisseadmed ja mehhanismid, Koolide ja lasteaedade ümbruse haljastuse kujundamine, Mänguväljakute rajamine ja hooldamine, Mänguväljaku haljastuse kujundamine ja rajamine.