Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus (skype individuaalõpe)

Õppekava A2 on siin

skype individuaalõpe 33 EUR/ ak. t (km-ga)

Eesti keel A2 e-koolitus toimub reaalajas. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus.

Auditoorsetes tundides kohtuvad õpetaja ja õppijad virtuaalses klassis, kus suheldakse õpetaja juhendamisel ja omavahel, kuulatakse tekste, loetakse, nagu ikka keeletundides. Videosuhtluseks kasutatakse keskkondi Skype, Zoom.