Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus (individuaalõpe)

Üldteemad:

  • Endast ja teistest rääkimine
  • Haridus ja koolielu
  • Elukutse, amet ja töö
  • Teenindus ja teenindusasutused
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
  • Enesetunne, tervis ja heaolu
  • Reisimine, transport, vaatamisväärsused

Õppekava A2 on siin

Kursuse töömaht: 100 ak.tundi (aud. töö-75 ak.t. ja is. töö – 25 ak.t.)

Õpetaja: Natalja Volosattova

indiduaalõpe 33 EUR/ ak. t (km-ga)