Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus (skype-individuaalõpe)

Õppekava B1

skype individuaalõpe 33 EUR/ ak. t (km-ga)

Eesti keel B1 e-koolitus toimub reaalajas. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus.

Auditoorsetes tundides kohtuvad õpetaja ja õppijad virtuaalses klassis, kus suheldakse õpetaja juhendamisel ja omavahel, kuulatakse tekste, loetakse, vaadatakse videoid nagu ikka keeletundides. Videosuhtluseks kasutatakse keskkondi Skype, Zoom.