Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus (skype individuaalõpe) – Ecomengrad Õppekeskus

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus (skype individuaalõpe)

Üldteemad:

  • Endast ja teistest rääkimine
  • Haridus ja koolielu
  • Elukutse, amet ja töö
  • Teenindus ja teenindusasutused
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
  • Enesetunne, tervis ja heaolu
  • Reisimine, transport, vaatamisväärsused

Õppekava A2 on siin

Kursuse töömaht: 60 ak.tundi (aud. töö-45 ak.t. ja is. töö – 15 ak.t.)

Õpetaja: Julia Krjatalova

skype individuaalõpe 33 EUR/ ak. t (km-ga)

Eesti keel A2 toimub reaalajas. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus.

Auditoorsetes tundides kohtuvad õpetaja ja õppijad virtuaalses klassis, kus suheldakse õpetaja juhendamisel ja omavahel, kuulatakse tekste, loetakse, vaadatakse videoid nagu ikka keeletundides. Videosuhtluseks kasutatakse keskkondi Skype, Zoom.