KURSUSE NIMETUS Tabelarvutuse kursus (MS Excel)

ÕPPEKAVA VALDKOND Arvutiteadused

ÕPPERÜHM Osalema oodatud raamatupidajad, kassapidajad, finantsjuhid, ettevõtjad ja tööandjad, kes töötavad finantsdokumentidega.

ÕPPEMAHT TUNDIDES 40

ÕPPEKEEL vene

KURSUSE EESMÄRK:

  • Kursuste kuulaja õpib juurde MS Excel kasutamise võimalusi, õpib koostama dokumente, neid vormistama ja arhiveerima. Kursuste kuulaja arendab teadmisi ja oskusi AO-4 (tabeltöötlus) eksami sooritamiseks..

ÕPIVÄLJUNDID:

  • Tunneb: Exceli kasutatavaid tööpõhimõtteid ja programmi erinevaid versioone.
  • Oskab: töötada programmis MS Excel ja kasutada programmi elektriliste tabelite ümbertöötlusel .
  • Teab: põhilisi Exceli programmi käske ja töörežiime
  • Omab: teadmisi tööks ja dokumentide loomisel programmiga Excel

KÄSITLETAVATE ÕPPEAINETE JA SOORITATAVATE PRAKTILISTE TÖÖDE LOETELU KOOS NENDE SISU ÜLDISELOOMUSTUSE JA MAHUGA

ÕPPEKAVA STRUKTUUR JA MAHT

Ainete nimetusedTeooria, tIseseisev töö, tPraktika, tKokku, t
1Informatsiooni töötlemine nimekirjas2
1012
2Koond tabel2
1012
3Makrod1
56
4Elektroonilised vormid1
56
5Kasutajate funktsioonid1
34

ÕPPEPROGRAMM, TEEMAD

1. Auditoorse töö maht:

1. TEEMA Informatsiooni töötlemine nimekirjas-2t

2. TEEMA Koond tabel-2t

3. TEEMA Makrod-1t

4. TEEMA Elektroonilised vormid-1 t

5. TEEMA Kasutajate funktsioonid-1t

KOKKU 7 TUNDI

2. Praktilise töö maht:

1. TEEMA Informatsiooni töötlemine nimekirjas-10t

– Andmesisestus loetelus -2,5t

– Sorteerimine -2,5t

– AutoFilter -2,5t

– Laialdasem filter -2,5t

2. TEEMA Koond tabel – 10t

– Kuju -2,5t

– Tulemused -2,5t

– Tabelite ja diagrammide kokkuvõte -5t

3. TEEMA Töö makrodega -5t

4. TEEMA Tööriistariba “Elementide haldamine” – 5 t

5. TEEMA Kasutajate funktsioonid – 3t

KOKKU 33 TUNDI

3. Iseseisev töö, maht, selle hindamine