Santehniliste sõlmede ja vannitubade ehitus ja remont – Ecomengrad Õppekeskus

Santehniliste sõlmede ja vannitubade ehitus ja remont

Õppeasutuse nimi:

ECOMENGRAD OÜ

Õppekava nimetus:

Santehniliste sõlmede ja vannitubade ehitus ja remont

Õppekeel:

vene keel

Õppekavarühm:

Ehitus ja tsiviilrajatised

Õpiväljundid:

Kursuse lõpus õpilane:

 • oskab iseseisvalt oma tööd korraldada ja vastutada erinevate tööülesannete nõuetekohase ja õigeaegse täitmise eest;
 • arvestab materjali kulu õigesti vastavalt projektile või tehnilistele dokumentidele;
 • oskab kanalisatsioonisüsteemi demonteerida ja monteerida;
 • oskab veevarustussüsteemi demonteerida ja monteerida;
 • paigaldab karkassi ja kipsplaadid ning uksed koos lengidega;
 • plaatib seinu ja põrandaid;
 • paigaldab sanitaartehnilised seadmeid ja armatuuri;
 • kontrollib ise enda tehtud tööde kvaliteeti.

Sihtrühm ja koolituse alustamise tingimused:

Inimesed, kes soovivad saada eriteadmisi sanitaartehnika valdkonnas ja tõsta enda konkurentsivõimet tööturul.

Koolituse alustamise tingimused:

Erilisi nõudeid ei ole.

Koolituse eesmärk:

Tualettruumide ja vannitubade iseseisev ehitus ja remont.

Õppe kogumaht:

200 ak.tundi (40 tundi-audotoorne töö, 160 tundi-praktika).

Õppe sisu:

Moodul 1

Kanalisatsioon

Kanalisatsioonisüsteemi ehitus ja tööpõhimõte

Kanalisatsioonitorude materjalid. Sertifitseerimine

Kanalisatsioonitorude ühendamine

Torude kinnitamise kaldenurk

Torude lahtivõtmine ja sanitaartehniliste sõlmedega ühendamine

Möödavoolude sertifitseerimine

Sanitaartehnikaseadmete paigaldamine

Torustiku ülevaatus

Ühenduste kvaliteedi kontroll

Moodul 2

Veevarustus

Veevarustussüsteemi ehitus

Sulgur-/mõõteventiilid ja reguleerimisarmatuur

Veevarustustorustiku puhul kasutatavad liitmikud

Terastorud

Keevitatud PPR torud

Metallplastist torud. Liitmikud

Keermestatud ühendused ja veepuhastussüsteemid

Ühenduse kvaliteedi kontrollimine surve all

Moodul 3

Kipsplaatide paigaldus

Materjalid ja tööriistad (kipsplaadid – klassifikatsioon, karkass, kinnitusmaterjalid)

Seinte paigaldamise tehnoloogiad. Kipsplaatide ettevalmistus. Karkassi paigaldamine

Lae paigalduse tehnoloogia. Kipsplaatide paigaldus. Karkassi paigaldus

Karkassi paigaldamine ukse- ja aknaavadesse

Kipsplaatide paigaldamine. Kvaliteedi kontroll

Moodul 4

Plaatimistööd

Pindade ettevalmistus:

 • tasandussegud, kruntimine
 • niiskus- ja veekindlad materjalid, nende omadused ja kasutusvaldkonnad

Plaatide valimine ja materjalikulu arvutus

Tööde tehnoloogiline järjekord:

 • märgistamine;
 • liimsegu valmistamine;
 • plaatimine;
 • lõikamine;
 • freesimine, puurimine, lihvimine;
 • vuukimine;
 • vuukide hermeetikuga töötlemine;
 • kvaliteedikontroll ja puuduste kõrvaldamine.

Õppemeetodid:

Loengud, praktika.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm). Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobivad koolituse läbiviimiseks.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Kõik materjalid on hinna sees.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Hindamise meetodid ja kriteeriumid:

Kirjalik test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Praktiline töö. Praktilised tööd peavad olema 70% ulatuses tehtud vähemalt rahuldavalt.

Koolitaja kvalifikatsioon ja kogemused:

Leonid Ponomarjov

Keskeriharidus, Kohtla-Järve tehnikakool, töökogemused ehitusvaldkonnas üle 20 aasta, õpetamiskogemus alates aastast 1995, läbinud kursuse «Professionaalne pedagoogika» (160 tundi).