Преподаватели эстонского языка

Eesti keele kursusi võivad läbi viia eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad

  1. Ljudmilla Limantova, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis (Magistrikraad), Tartu Ülikool
  2. Sirle Kupts Vene filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja, magister , Tartu Riiklik Ülikool,1996-2018 tasemeeksamite läbiviija ja hindaja A2-C1 tasemetel
  3. Urve Kangur E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut (magistrikraad)
  4. Julia Krjatalova, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Magistrikraad (eesti keel teise keelena põhikoolis, gümnaasiumiastmes; inglise keel põhikoolis)
  5. Elle Välja, Filoloogiateaduskond (Diplomiõpe), Tallinna Pedagoogikaülikool
  6. Natalja Volossatova, Vene kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool (1998.aastal)
  7. Irina Orova, Eesti keel teise keelena õpetaja, Tartu Ülikool (2007 aastal)