Преподаватели эстонского языка

Eesti keele kursusi võivad läbi viia eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad

  1. Ljudmilla Limontova, Tartu Ülikooli magister, eriala eesti keele õpetaja
  2. Sirle Kupts magister, 1996-2018 tasemeeksamite läbiviija ja hindaja A2-C1 tasemetel
  3. Urve Kangur E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut (magistrikraad)