Eesti keele õpetajad

Eesti keele kursusi võivad läbi viia eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad

  1. Ljudmilla Limontova, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis (Magistrikraad), Tartu Ülikool
  2. Sirle Kupts Vene filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja, magister , Tartu Riiklik Ülikool,1996-2018 tasemeeksamite läbiviija ja hindaja A2-C1 tasemetel
  3. Urve Kangur E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut (magistrikraad)
  4. Julia Krjatalova, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Magistrikraad (eesti keel teise keelena põhikoolis, gümnaasiumiastmes; inglise keel põhikoolis)
  5. Elle Välja, Filoloogiateaduskond (Diplomiõpe), Tallinna Pedagoogikaülikool
  6. Natalja Volossatova, Vene kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool (1998.aastal)