Eesti keele õpetajad

Eesti keele kursusi võivad läbi viia eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad

 1. Ljudmilla Limantova, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis (Magistrikraad), Tartu Ülikool
 2. Sirle Kupts Vene filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja, magister , Tartu Riiklik Ülikool,1996-2018 tasemeeksamite läbiviija ja hindaja A2-C1 tasemetel
 3. Urve Kangur E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut (magistrikraad)
 4. Julia Krjatalova, Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Magistrikraad (eesti keel teise keelena põhikoolis, gümnaasiumiastmes; inglise keel põhikoolis)
 5. Elle Välja, Filoloogiateaduskond (Diplomiõpe), Tallinna Pedagoogikaülikool
 6. Natalja Volossatova, Vene kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool (1998 aastal)
 7. Irina Orova, Eesti keel teise keelena õpetaja, Tartu Ülikool (2007 aastal)
 8. Laine Tsopp, Erialane täiendkoolitus: * Tallinna Pedagoogikaülikool , täendkursus Riigikeel Riigieksamile 160 tundi (2001 aastal), * 2003.a KEA „Eesti keele kui teise keele ainekavade ja õppematerjalide koostamine ning õpetajate koolitus kutsehariduses“ 100 tundi kõrgtase  2001 (C1 – tase), täiskasvanute koolitaja ~25 aastat.
 9. Jelena Ohakas, Tartu Riiklik Ülikool (1981), Tallinna Pedagoogikaülikool (1995), lõpetatud ja omandatud eriala: filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja; vene kooli eesti keele õpetaja
 10. Anna Belskihh, Narva Kõrgkool (1998), lõpetatud ja omandatud eriala: klassiõpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keele filoloogiateaduskond, eesti keel võõrkeelena (2003.a.)
 11. Olga Makaryan, Tartu Ülikooli Narva Kolledž (2016.a.), Haridusteaduse magister, Humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis: eesti keel teise keelena põhikoolis; keelekümblus õpetaja
 12. Julia Lillak, Tartu ülikool (2005.a.), lõpetatud ja omandatud eriala: Eesti ja soome-ugri keeleteadus (Eesti keel võõrkeelena)
 13. Olga Sakharuk, Tartu Ülikool, avalik-õiguslik ülikool (2018.a.), lõpetatud ja omandatud eriala: Haridusteaduse magister (humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis), eriala: keelekümblusklassi õpetaja (1.-6.klass)
 14. Sofja Kiisk, Tallinna Pedagoogikaülikool, filoloogiateaduskonna keelekeskus (2000.a.), lõpetatud ja omandatud eriala: Eesti keel võõrkeelena, Täiskasvanute koolitaja, 6. tase
 15. Karin Pukk, Tallinna Pedagoogika Ülikool (2001.a.), lõpetatud ja omandatud eriala: Eesti keel võrkeelena. Tartu Ülikooli Narva Kolledz (2011.a.), lõpetatud ja omandatud eriala: Keelekümblusõpetaja I kooliastmes.