Koolitajad

koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Vladimir Gruzdev ökonomisti kvalfikatsioon, vanemraamatupidaja, tase 6, kutsetunnistus 105324, pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.

Julia Lantšenkova on lõpetanud Luua Metsanduskooli erialal Meisterarborist (osakutse puittaimede hindaja) tase 5 (Kood 141417), on tõendatud kompetentsust vastavalt kutsestandardi *Meisteraborist, tase 5 ja *Puittaimede hindaja, tase 5, on täitnud õppekava Maastikaehitus (80712) täies mahus.

Igor Dayneko on lõpetanud Sankt-Peterburi  Riigi Arhitektuuri-Ehitusülikool,
Kraad: Ehitusinsener,  töökogemus ehitustööde korraldamisel  ja juhtimisel  1995. aastast

Tatjana Malinina  on lõpetanud Majanduse ja Juhtimise Instituut «Ecomen» õppekava «Ettevõtte juhtimine» ja on läbinud järgmised koolitused: Linnapuude majandamine (24 ak.t.) ja Maastikuehitaja koolitus, 240 ak.t. Töökogemus maastaehituses 2013. aastast.

Urve Kangur  on lõpetanud E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut (maagistrikraad), Täiskasvanute koolitaja-andragoog