Koolitajad

 Koolitaja kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus

Vladimir Gruzdev Kõrgharidus: ökonomist, vanemraamadupidaja, pikaajaline töökogemus ettevõtte majanduse ja juhtimise alal, ettevõtja.

Tatjana Krutsinkina: Kõrgharidus, lõpetanud Leningradi instituudi nimega N.Voznesensky , raamatupidaja, on olemas täiskasvanute koolituste kogemus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Täiskasvanute koolitaja tase 6

Julia Lantsenkova – lõpetanud Metsanduskooli erialal Meisterarborist (osakutse puittaimede hindaja) tase 5 (Kood 141417), on tõendanud kompetensust vastavalt kutsestandardi *Meisteraborist, tase 5 ja *Puittaimede hindaja, tase 5, on täitnud täies mahus õppekava “Maastikuehitaja” (80712).

Igor Dayneko Kõrgharidus, Sankt-Peterburi  Riigi Arhitektuuri-Ehitusülikool, töökogemus ehitustööde korraldamisel ja juhtimisel alates 1995 a.

Tatiana Malinina  lõpetanud majanduse ja juhtimise Instituutdi «Ecomen» «Ettevõtte juhtimine», lõpetanud järgmised koolitused: Linnapuude majandamine (24 ak. t.) ja Maastikuehitaja koolitus, 240 ак. t. Töökogemus maastikuehitajas alates 2013 a.

Denis Kolesnikov   arborist- tase 4, maastkuehitaja- tase 3, puuhoolduse spetsialist, täiskasvanute koolitamise kogemus, VDV Group OÜ juhataja

Julia Grigorjeva– Koolitaja, kes on läbitud Tallinna Tervisehoiu Kõrkooli õe eriala põhiõpet ja intensiivõenduse eriala koolitust. Koolitaja töötab kiirabis. EPR Esmaabi õpetaja koolitus, tunnistuse nr. KB_EA2021-20

Andrei Goncharov— Kõrgharidus infotehnoloogia erialal, kutseõpetajana kogemus Sillamäe Kutsehariduskeskuses ~16 aastat, pikaajaline täiskasvanute kogemus.

Sajan AldzanovKõrgharidus (Tomski polütehniline Instituut, eriala: automaatika ja elektroonika), on olemas täiskasvanute koolitamise kogemus.

Anna Koroljova – kõrgem pedagoogiline haridus, lõpetanud Krasnojarski pedagoogilise instituudi, täiskasvanute koolitamise kogemus üle 15 aasta.

Ljudmilla Limantova— Tartu Ülikooli magister erialal eesi keele õpetaja mitte-eesi koolis. Ljudmilla Limantova töötas  Tartu lasteaias Kelluke. Praegu töötab ta Jõhvi Lasteaiad Sipsiku majas keelekümblusrühma õpetajana. Ljudmilla osales täiendkoolitustel, kirjutas kaks äriplaani, mis on saanud toetust töötukassast.

Svetlana Karzina– Eripedagoogika ja eripsühholoogia institut, (Venemaa) – magistrikraad – eriala: kliiniline psühholoog, eripsühholoog, õpetaja.

Julia Biblikova — kõrgharidusega majandusvallas ja omab töökogemuse  tööstusettevõttes laojuhataja ametikohal. Omab  töökogemuse konsernis Eesti Energia erinevatel inseneriipersonali ametikohtadel. Töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses (grupi- ja praktikajuhendaja)

Irina Oleinitš – Kõrgharidus: jurist (magistrikraad), üle 20 aastat õpetamis- ja täiendkoolituskogemust koolitusspetsialisti ja koolitajana; omab laiapõhilisi teadmisi projektide juhtimisest ja töökogemust täiskasvanute koolitamise valdkonnas; täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Viktoria Karin-lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (käsitöö ja kodunduse õpetaja), täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2008 a. Töötab lektorina (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus)

Maria Andrejeva – Noorem Tarkvara arendaja (Ida-Viru Kutsehariduskeskus), töötab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses Tarkvaraarendaja erialal.

Sergei Boaga – Kõrgharidus, õpetaja kogemus – 18 aastat,

Õpetatav aine

• Keevituse tehnologia
• Teooria+praktika Töökeskkond ja tööseadusandlus
Kvalifikatsioon
• International Welding Tehnologist
• EN ISO 9712, Inspektor VT-2, PT-2
• International Welding Inspector – C
• Тäiskasvanute koolitaja, Tase 6

Jelena Ibragimova – Kõrgharidus, Тäiskasvanute koolitaja, Tase 6, õpetaja kogemus – 30 aastat, Õpetatav aine: Keevituse tehnologia, Metallitööstus

Andrei Boaga – keskeriharidus, õpetaja kogemus – 7 aastat

Õpetatav aine:

• Keevituse tehnologia
• Teooria + praktika

Kvalifikatsioon

• International Welding Specialist
• EN ISO 9712 Inspektor VT-2
• Welding master DVS-EWF 1157
• International Welding Inspector – S 
• Тäiskasvanute koolitaja, Tase 5