Eesti keele B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus (individuaalõpe)

Üldteemad:

  • Haridus
  • Elukutse, amet ja töö
  • Enesetunne ja tervis
  • Vaba aeg ja meelelahutus
  • Kultuur ja keeled, keelte õppimine

Õppekava B2 on siin

Kursuse töömaht: 55 ak.tundi (aud. töö-30 ak.t. ja is. töö – 25 ak.t.)

Õpetaja: Sirle Kupts

individuaalõpe 33 EUR/ ak. t (km-ga)