Eesti keele B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus (skype individuaalõpe)

Üldteemad:

  • Endast ja teistest rääkimine
  • Haridus
  • Elukutse, amet ja töö
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
  • Enesetunne ja tervis
  • Vaba aeg ja meelelahutus
  • Sisseostud, hinnad
  • Söök ja jook

Õppekava B2 on siin

Kursuse töömaht: 100 ak.tundi (aud. töö-60 ak.t. ja is. töö – 40 ak.t.)

Õpetaja: Julia Krjatalova

skype individuaalõpe 33 EUR/ ak. t (km-ga)

Eesti keel B2 toimub reaalajas. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus.

Auditoorsetes tundides kohtuvad õpetaja ja õppijad virtuaalses klassis, kus suheldakse õpetaja juhendamisel ja omavahel, kuulatakse tekste, loetakse, vaadatakse videoid nagu ikka keeletundides. Videosuhtluseks kasutatakse keskkondi Skype, Zoom.