AutoCAD projekteerijatele

Õppeasutus: Ecomengrad OÜ

Õppekava nimetus:    AutoCAD 2010 projekteerijatele ( AutoCAD 2010 для инженеров-проектировщиков)

Õppekavarühm: Arvutiteadused

Õppekeel: vene

Koolituse kogu maht ak. tundides (45 min.): 60 tundi (auditoorne töö-10 tundi, praktiline töö – 50 tundi)

Õppekava koostamise alus 

Kursuse õppekava koostamise aluseks on:  Infotehnoloogia spetsialist II kutsestandard.

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on õpetada projekteerijaid kasutada AutoCAD-i oma töös.  

Õpiväljundid(milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse, õpitulemused)

Koolituse lõppedes õpilane:

 • Tunneb: AutoCADs erinevaid versioone
 • Oskab:  joonistada ja parandada joonist programmi AutoCAD abil
 • Teab: AutoCADs kasutatavaid tööpõhimõtteid
 • Omab:  oskust kasutada programmi AutoCAD režiime ja käskusid

Sihtrühm

Täiendkoolitus on mõeldud ehitus spetsialistidele, sh arhitektid, projekteerijad,  kes töötavad ehitus- ja tsiviilrajatiste, hoonete ja ehitusobjektide projekteerimise valdkondades. Optimaalne grupi suurus on 12 inimest.

Nõuded õpingute alustamiseks Õpingute alustamiseks õppijal peab olema arvutikasutamise oskus vähemalt kesktasemel.

Õppe sisu

1. auditoorse töö teemad

 1. Töökeskkonna valmistamine. Grafilise programmi interfeis, põhielemendid, salvestamine, uue joonestuse avamine -1t
 1. Käsu LINE kasutamine. Üldmõiste koordinaatidest – 1t
 2. Käskude kasutamine MIRROR, FILLET – 1t
 3. Käskude kasutamine ARRAY, DTEXT – 1t
 4. Plokkide kasutamine. Moodustamine ja muutmine – 1t
 5. Käskude kasutamine COPY, ROTATE, MOVE, MULTILINE – 1t
 6. Osade kasutamine. Põhiosade arusaamine – 1t
 7. Aken DIMENSION. Suuruste joonestusele väljastamine – 1t
 8. Izomeetria -1t
 9. 3D käskude kasutamine 3D POLILINE, BOX, CYLINDER – 1t

2. praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides

 1. Graafilise programmi interfeis, põhielemendid – 2t
 2. Salvestamine, uue joonestuse avamine – 2t
 3. Käsu LINE kasutamine – 4t
 4. Üldmõiste koordinaatidest – 4t
 5. Käskude kasutamine MIRROR, FILLET – 4t
 6. Käskude kasutamine ARRAY, DTEXT – 4t
 7. Plokkide kasutamine – 4t
 8. Moodustamine ja muutmine – 4t
 9. Käskude kasutamine COPY, ROTATE, MOVE, MULTILINE – 4t
 10. Osade kasutamine – 4t
 11. Aken DIMENSION – 4t
 12. Suuruste joonestusele väljastamine – 4t
 13. Izomeetria  – 3t
 14. 3D käskude kasutamine 3D POLILINE, BOX, CYLINDER – 3t

Õppemeetodid:

Loeng, praktilised harjutused

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe.

Õppetöös kasutatakse kaasaegset klassi, mis on varustatud 10 arvutiga. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Õppematerjalide loend:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Sooritada vähemalt 5 praktilist tööd ja võttis osa 80% õpingutest

Kursuse läbimisel väljastatav dokument

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Andrei Goncharov– Kõrgharidus infotehnoloogia erialal, kutseõpetajana kogemus Sillamäe Kutsehariduskeskuses ~16 aastat, pikaajaline täiskasvanute kogemus.

Hind: Grupp 4-8 inimest – 18 euro (ak.t), 2-3 inimest- 23 euro (ak.t)