Maastiku disain

Õppekava nimetus:

Maastiku disain


Õppekavarühm

Aiandus

Õpivjäljundid:

Kursuse lõpus õpilane: 

 • tunneb  kõiki ilutaimede gruppe (õitsvad põõsad, väänliaanid, lehtpuud,igihaljad efedrad, mitmeaastased lilled);
 • teab puude, põõsaste ja lillede kombineerimise võtteid;
 • oskab maastikukujunduse seadusi kasutada;
 • orienteerub  aiaehitistes;
 •  oskab õigesti ja õigel ajal taimi istutada ja ümber istutada;
 • saab iseseisvalt aru igast haljastusprojektist ja sellel olevatest märkidest;
 • oskab iseseisvalt koostada haljastusprojekti.

Sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused

Inimesed, kes tahavad maastiku disaini põhimõtteid omandada ja töötada selles valdkonnas.

Кoolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.

Koolituse eesmärk

 Tutvustada haljastuse kogu tsüklit alates ilutaimede ja nende iseärasuste tundmaõppimisest kuni maastikukujunduse olemuse mõistmiseni.
Õpetada muru, lillepeenarde, teeradade, tugiseinte, valgustuse praktilise rajamise tundides ruumi ja mahtudega töötama.
 Omandatud teadmiste põhjal õpetada territooriumide haljastusprojekte koostama.

Õppe kogumaht

162 ak. t., millest

142 tundi – auditoorne töö,

20 tundi –  praktilised tunnid

Õppe sisu:

 Inimene ja loodus

 •  Vastastikune seos kõikidel aegadel

  Mis on maastikukujundus?

 •  Harmoonia ja ilu seadused
 •  Ruumi organiseerimise seadused
 •  Kompositsiooni koostamise olulisimad vahendid
 • Elementide vastastikune seos kompositsioonis
 •  Aedade klassikalised stiilid

 Ilutaimed – roheehituse elusmaterjal

 •  Igihaljad efedrad
 •  Lehtpuud ja taimed
 •  Väänliaanid
 •  Mitmeaastased lilled
 •  Sibultaimed
 •  Kõrrelised
 • Taimede dekoratiivsed iseärasused

 Puude, põõsaste ja lillede kombineerimise võtted

 •  Hekid
 • Üksikult istutatavad taimed
 •  Alleed
 •  Kiviktaimlad
 •  Äärekivid
 •  Parterpeenrad
 •  Miksborderid

 Taimede istutamine

 • Muld
 •  Drenaaž
 • Taimede istutamine ja ümberistutamine
 •  Konteineraiandus
 • Taimede kastmine ja väetamine

 Aiaehitised

 •  Väljakud, teerajad
 • Tugiseinad
 •  Aiamajad, varikatused, kaared
 •  Majandushooned
 •  Vesi aias/Veekogud aias?
 •  Aiavalgustus

 Maastikukujundus

 •  Kruntide tüübid
 • Territooriumi tsoneerimine
 •  Stiili valik
 •  Territooriumi plaan
 •  Krundi mõõdistus, geodeesia
 •  Oma aia projekt
 •  Tänapäeva arvutiprogrammid

 Murud

 • Muru liigid
 •  Muru külvamine
 •  Heinaseemnesegu valik
 •  Rullmuru

Aia eest hoolitsemine

 •  Hooajalised aiatööd
 •  Puude ja põõsaste pügamine
 • Väetiste kasutamine

 Teie aed on eriline

 •  Topiaarkunst
 •  Katuseaiad
 •  Konteineraiandus
 • Dekoratiivne köögiviljaaed

Õppemeetodid:

loengud, praktika.

Õppekeskkond:

Kursused viiakse läbi aadressil Mere pst 3 Sillamäe. Praktiline väljaõpe toimub aadressil Narva mnt 135 Jõhvi .

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, tahvlid, sülearvutid, video- ja audiotehnika jm).

 Koolituse teooria osa võib toimuda ka videokonverentsi keskkonnas Zoom.

Õppematerjalid:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

joonised, kasutusjuhend.

 Õpikud:

 L. M. Šulgina „Teie aia disain“

 V. V. Vorontsov „Lilled aias“

 A. V. Jurtšenko „Aia haljastus ja disain“

 John Brookes „Aia disain“

 Čestmír Böhm „Aedniku entsüklopeedia”

Susan Andrews, Larry Barlow „Teie õitsev aed“

  Tööriistad:

 Aialabidas, teravaotsaline labidas, kühvellabidas, universaalsed rehad, hargid, käsilabidas, oksakäärid, oksalõikur, aiakäärid, kobesti

Vett läbilaskev kile, kooremultš, graniidipurumultš, muruseemned, betoonplaadid lillepeenarde raamimiseks, vaiad, puude sidumismaterjal

Materjal: ilutaimed

 Kõik õppevahendid ja tööriistad annab koolitatavale kool.

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning koostatud haljastuse kujundusprojekt.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel Ecomengradi tunnistus.

Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud haljastuse kujundusprojekti, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, milles koolitatav osales.

Hindamismeetod:
Haljastuse kujundusprojekti koostamine

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Olga Dragunova – Riia Polütehniline Instituut, kõrgharidus;

 Sankt-Peterburgi  maastikukooli maastikukujunduse eriala.

 20-aastase kogemusega praktiseeriv maastikukujundaja. Mitmeaastane kogemus maastikuehituses, maastikukujundusettevõtte omanik, tegeleb haljastusega Eestis ja välismaal.

Tatiana Malinina – kõrgharidus, on lõpetanud Majanduse ja Juhtimise Instituudi “Ecomen” õppekava “Ettevõtte juhtimine”. On läbinud järgmised koolitused: Linnapuude majandamine (24 ak.t.) ja Maastikuehitaja koolitus, 240 ak.t.

Töökogemus maastikuehituses 2013. aastast.