Täienduskoolituse õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Täienduskoolituse õppetasust vabastamist ei toimu

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada
Ecomengrad OÜ kontaktisikut e-kirja teel aadressil info@ecomengrad.eu või telefonil +372 56871465.
Koolitusest loobumise teatamisel enne koolituse algust tagastatakse 100% tasutud õppetasust.
Koolitusest loobumise teatamisel alates päevast kui koolitus algas , õppetasu ei tagastata.
Makstud õppetasu on võimalik üle kanda järgmisele koolitusele.