Tegevusluba

Loakohustusega täienduskoolituse läbiviimiseks antud tegevusloa andmed

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 27.09.2019 nr 1.1-3/19/229 „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks” alusel tegevusluba keeleoskustasemetel A2, B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 05.05.2020 nr 1.1-3/20/111 „Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks” alusel tegevusluba keeleoskustasemetel B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks